Włoskie przysłowia

A

a buon intenditor poche parole – mądrej głowie dość dwie słowie
a casa sua ognuno è re – każdy jest panem w swoim domu
a caval donato non si guarda in bocca – ddarowanemu koniowi w zęby się nie zagląda
accendi una candela a Dio e una al diavolo – Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek
ad ogni uccello suo nido è bello – każda pliszka swój ogon chwali
aiutati che Dio t’aiuta – Bóg pomaga tym, co sami sobie pomagają
al buio tutte le gatte sono bigie – w nocy wszystkie kotki są szare
anche i muri hanno orecchie – ściany mają uszy

B

battere il ferro finché è caldo – kuj żelazo, póki gorące

C

campa cavallo che l’erba cresce – wypasaj konia, kiedy trawa rośnie
can che abbaia non morde – pies, kiedy szczeka, nie gryzie
cane non mangia cane – pies nie je psa
chi cerca, trova – kto szuka, znajduje
chi di spada ferisce, di spada perisce – kto mieczem wojuje, od miecz ginie
chi fa da sè, fa per tre- kto pracuje za siebie, pracuje za trzech
chi dorme non piglia pesci – kto śpi, nie
chi fa in fretta, ha disdetta – co nagle, to po diable
chi ha fortuna in amor, non giochi a carte – kto w karty przegrywa, w miłości szczęśliwy bywa
chi nasce asino non può morire cavallo – kto się rodzi osłem, nie umiera jako koń
chi non fa, non falla – tylko ten się nie myli, kto nic nie robi
chi non ha la testa, ha le gambe – kto nie ma w głowie, ten ma w nogach
chi semina vento, raccoglie tempesta – kto sieje wiatr, ten zbiera burzę
chi tace acconsente – milczenie oznacza zgodę
chi tardi arriva, male alloggia – kto późno przybywa, dostaje złe miejsce
chi va con lo zoppo, impara a zoppicare – kto z kim przystaje, takim się staje
chiodo scaccia chiodo – klin klinem

D

dimmi con chi vai e ti dirò chi sei – kto z kim przestaje, takim się staje
donna che piange, uomo che giura, cavallo che suda, tutta impostura – kobieta, która płacze, mężczyzna, który przysięga, koń, który się poci – wszyscy są oszustami

E

errare è umano – łądzić jest rzeczą ludzką

F

fatta la legge, pensata la malizia – prawo jest po to, aby je omijać
fatti maschi, parole femmine – czyny męskie, słowa kobiece
fra i due litiganti il terzo gode – gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta

G

gli assenti hanno sempre torto – nieobecni nigdy nie mają racji
gli dai un dito e si prende la mano – daj palec, a weźmie całą rękę
gli occhi sono lo specchio dell’anima – oczy są zwierciadłem duszy
gli opposti si attirano – przeciwieństwa się przyciągają

I

il buon amico in mal si riconosce – prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie
il diavolo non è così brutto come lo si dipinge – nie taki diabeł straszny, jak go malują
il fine giustifica i mezzi – cel uświęca środki
il mattino ha l’oro in bocca – kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje
il meglio è nemico del bene – lepsze jest wrogiem dobrego
il riso fa un buon sangue – śmiech to zdrowie
il sangue non è acqua – krew nie jest wodą
il tempo cura le ferite – leczy rany
il tempo perduto non torna più – czas utracony nigdy się nie wróci
il tempo è denaro – czas to pieniądz
il tempo è il migliore dei medici – czas jest najlepszym z lekarzy
il troppo stroppia – co za dużo, to niezdrowo
il vino è la poppa dei vecchi – wino jest mlekiem starych ludzi
in casa sua ciascuno è re – każdy jest panem w swoim domu
L

l’abito non fa il monaco – habit nie czyni mnicha
l’acqua cheta rovina i ponti – cicha woda brzegi (mosty) rwie
l’apparenza inganna – pozory mylą
l’appetito vien mangiando – apetyt rośnie w miarę jedzenia
l’eccezione conferma la regola – wyjątek potwierdza regułę
l’occhio del padrone ingrassa il cavallo – pańskie oko konia tuczy
l’orzo non è fatto per gli asini – nie dla psa kiełbasa
l’unione fa la forza – w jedności siła
l’uomo propone e Dio dispone – człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi
l’uomo è la misura di tutte cose – człowiek jest miarą wszystkich rzeczy
la fame è il miglior cuoco che ci sia – głód jest najlepszym kucharzem
la fede smuove le montagne – wiara góry przenosi
la fine corona l’opera – koniec wieńczy dzieło
la fortuna aiuta gli audaci – odważnym szczęście sprzyja
la goccia continua penetra il marmo, la goccia scava la roccia – kropla drąży skałę
la mano sinistra non sappia quello che fa la destra – nie wie lewica, co czyni prawica
la mela non cade lontano dall’albero – niedaleko pada jabłko od jabłoni
la necessità è la madre delle invenzioni – potrzeba jest matką wynalazków
la parola è d’argento, e il silenzio è d’oro – mowa jest srebrem, a milczenie złotem
la verità sta nel mezzo – prawda leży pośrodku
la via diritta è sempre la più breve – prosta droga jest najkrótsza
le bugie hanno le gambe corte – kłamstwo ma krótkie nogi
le disgrazie non vengono mai sole – nieszczęścia chodzą parami
lontano dagli occhi, lontano dal cuore – co z oczu, to z serca

M

meglio poco che niente – lepiej mało, niż nic
meglio tardi che mai – lepiej późno niż wcale
meglio un asino vivo che un dottore morto – lepszy żywy osioł niż martwy filozof
molti pochi fanno un assai – ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka
molto fumo, poco arrosto – z dużej chmury mały deszcz

N

nel paese dei ciechi, beato chi ha un occhio – między ślepymi jednooki królem
nessuna nuova, buona nuova – brak wiadomości to dobra wiadomość
non c’è fumo senza arrosto – nie ma dymu bez ognia
non c’è rosa senza spine – nie ma róży bez kolców
non destare il cane che dorme – nie wywołuj wilka z lasu
non dire gatto se non ce l’hai nel sacco – nie chwal dnia przed zachodem słońca
non si può bere e zufolare – nie można pić i zagrać na fujarce
non è tutto oro quel che luccica – nie wszystko złoto, co się świeci

O

o la va o la spacca – wóz albo przewóz
occhio per occhio, dente per dente – oko za oko, ząb za ząb
oggi a me, domani a te – dziś mnie, jutro tobie
ogni simile ama il suo simile – podobieństwa się przyciągają
ognuno è artefice del proprio destino – każdy jest kowalem własnego losu

P

paese che vai, usanza che trovi – co kraj, to obyczaj
per la stupidità non c’è rimedio – na głupotę nie ma lekarstwa
povertà non è vizio – ubóstwo nie hańbi
presto e bene raro avviene – co nagle, to po diable

Q

quando il gatto non c’è i topi ballano – gdy kota nie ma, myszy harcują

R

ride bene chi ride l’ultimo – ten się śmieje, kto się śmieje ostatni
Roma non fu fatta in un giorno, Roma non è stata costruita in un giorno – nie od razu Rzym zbudowano

S

salvare capra e cavoli – wilk syty i owca cała

T

tale il padre, tale il figlio – jaki ojciec, taki syn
tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino – dopóty kot chodzi do słoniny, dopóki łapka mu na to pozwala
tra moglie e marito non mettere il dito – nie wtrącaj się do spraw małżeńskich
tutte le strade portano a Roma – wszystkie drogi prowadzą do Rzymu
tutto è bene quel che finisce bene – wszystko dobre, co się dobrze kończy

U

una mano lava l’altra – ręka rękę myje
una rondine non fa primavera – jedna jaskółka wiosny nie czyni
unire l’utile al dilettevole – łącz przyjemne z pożytecznym
uno per tutti, tutti per uno – jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

V

valgono più i fatti delle parole – czyny są ważniejsze niż słowa
vedi Napoli e poi muori – zobaczyć Neapol i umrzeć
volere è potere – chcieć to móc

Z

zero via zero fa zero – zero razy zero równa się zero

Powiadom znajomych o tym linku
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Dodaj do ulubionych
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Gwar
 • Linkologia

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.